Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Във ВСУ обсъдиха интеграцията на паметниците и историческите места в съвременната градска среда

Във Варненския свободен университет се проведе кръгла маса на тема „Интегрирането на паметници и исторически места в съвременната градска среда“, организирана от Руския център и катедра „Строителство на сгради и съоръжения“. Тя бе посветена на 18 април - Международния ден  за опазване на паметниците на културата.

Мероприятието е част от програмата, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. В кръглата маса участваха преподаватели, докторанти и магистри от Архитектурния факултет. Бяха поканени ученици от 12 клас от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Варна, които дойдоха заедно със своя директор  г-жа Магдалена Вуцова.

Официални гости на кръглата маса бяха главният архитект на община  Варна г-н Виктор Бузев, мл. експертът по опазване на културните паметници арх. Доника Кирова и зам. директорът на Камарата на строителите в  България г-н Пламен Иванов.

Директорът на Руския център проф. д-р Галина Шамонина поздрави участниците и разказа за Международния ден  за опазване на паметниците на културата , в навечерието на който бе организирана кръглата маса.  От 1983 г. по инициатива на ЮНЕСКО този ден обединява хора, неравнодушни към историята, културното наследство и паметта. Той ни напомня за уязвимостта на паметниците и историческите места и за необходимостта от тяхното съхраняване и реставрация. 

Ръководителят на катедра «Строителство на сгради и съоръжения» доц. д-р Милена Кичекова разказа за проекта «Русия в сърцето на България», осъществен с подкрепата на Фонд «Русский мир» и посветен на  реставрацията и съхраняването на  руските паметници на територията на Североизточна България. Проф. д.т.н. Тодор Булев напомни целите на проекта и  интересните моменти от неговата реализация.  Докторантът от катедра Архитектура арх. Драгомир Йосифов -  участник в проекта, показа идейния проект за реставрация на бившата щаб-квартира на руските войски в село Горско ново село, близо до гр. Велико Търново, в които служи и синът на великия руски поет А.С.Пушкин. «Реставрацията на паметници е обща работа на историци, художници, архитекти и строители. Ако един път се присъедините към такава работа, тя толкова ще ви увлече и провокира вашата креативност, че няма да можете да се откажете» - обърна съм към учениците арх. Д. Йосифов. Презентацията и изложбата на проектите предизвикаха голям интерес сред учениците и те задаваха много допълнителни въпроси. Координаторът на проекта доц. д-р М. Кичекова сподели своето желание проектът да бъде продължен  с цел социализация на паметните места. Тя обеща да привлече и ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия.

Директорът на гимназията разказа за новата специалност „Архитектурна реставрация“, а учениците показаха фотографии на  знаменити паметници на архитектурата, които те са снимали по време на екскурзия в европейските столици.

 За магистърската програма на ВСУ „Опазване на културното наследство“ разказа  арх. Жечка Илиева, която подчерта възможностите, които дава програмата. Всички проявиха интерес към провежданите експедиции и практики по време на обучението.

В заключение главният архитект на общината арх. В. Бузев представи инициативите на ръководството на града за съхраняване на архитектурните паметници на неговата територия. Отговаряйки на въпросите на учениците, той напомни, че е необходимо да бъдем отговорни към паметниците, тъй като те са нашето историческо и културно наследство. Той благодари на организаторите от Варненския свободен университет и участниците в кръглата маса „Интегрирането на паметници и исторически места в съвременната градска среда“ за тяхната активна гражданска и професионална позиция.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия