За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. Анна Недялкова: Проблемът със слабата финансова култура е глобален

Финансовото образование следва да се разглежда като палитра от необходими умения да се планира настоящето и бъдещето, коментира президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ 

 

 

Финансовото образование следва да се разглежда не само като защита на личността по време на криза, а и като палитра от необходими умения да се планира настоящето и бъдещето, коментира президент на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. Анна Недялкова*. Поводът за изказването й е предстоящата конференция „Финансово образование за устойчива икономика“, която ще се проведе на 11 май 2015 в Хотел „Балкан“, София. Организатори на събитието са медийна група Bulgaria On Air, Bloomberg TV и Investor.bg. Проф. Анна Недялкова, която е сред лекторите на конференцията, споделя, че  разглежда необходимостта от финансово образование като „един глобален проблем с нарастваща актуалност и значимост“. - „Подчертавам глобален, защото, заради глобализираната финасова система, проблемът със слабата финансова култура и компетентност засяга всички точки на планетата и всички хора“, коментира тя.

Ето още от коментара й по повод предстоящата конференция:

По време на една от най-големите финансови кризи, когато човечеството стремително навлезе в орбитата на диктата на парите, финансовото образование се превърна в първостепенен фактор за бързото забогатяване на едни и за оцеляването или краха на други.

Станахме свидетели на неподозирани ирационални решения, както от страна на предлагащите финансови услуги и дългови инструменти, така и от търсещите ги като единствен шанс за запазване на стандарта „си на живот.

Хората трябваше да осъзнаят този процес и да намерят начин да преминат през него с по-малко щети в материален и социален план.

Тежките поражения от спуканите балони наложиха извода, че финансите не са само умение за правене на пари, а и архитектура на икономическата уредба, архитектура, определяща целите на всеки човек.

Именно тук теоретичните разбирания за същността и обхвата на финансовото образование и неговото приложно поле се събрат в една точка.

Стана ясно, че финансовото образование следва да се разглежда не само като защита на личността по време на криза, а и като палитра от необходими умения да се планира настоящето и бъдещето, да се гарантира успеха на предприемаческите идеи и инвестициите.

Като добавим и това, че глобалните медии и комуникации елиминираха влиянието на факторите време и разстояние, финансовото образование става още по-актуално, защото подготвя хората в 21 век за финансово включване в глобален мащаб.

Още по-голямо уважение заслужава изборът на инициаторите на форума да се обвърже финансовото образование с устойчивата икономика.

Това дава възможност да се излезе от тесния конструкт на самоцелните оценки за финансовия сектор и тревожните констатации за слабата информираност на населението за изобилието от финансови продукти, с които ежедневно ни заливат.

На фона на кризата, в която все още се намираме, реалността изглежда по-скоро като борба за оцеляване, за запазване на работните места, за защита от цунамито на инфлации, валутни войни, безнаказани посегателства върху природата.

Ще речете тогава - не е ли лукс да говорим за устойчива икономика?

Отговорът ми е не и е наложително да говорим сега, без отлагане, защото след всяка криза следва период на значими обществени и икономически трансформации.

И този път се надяваме те да ни откъснат от модела на тоталното консуматорско общество и да ни отведат към необходимото разумно потребление. Устойчивото потребление и финансовото образование са двете страни на една монета – устойчивата икономика.

Нямам съмнения, че форумът ще насочи вниманието на обществото към тези и още много други аспекти на връзката финансово образование – устойчива икономика. Това ще е една добра основа за по-нататъшна системна и комплексно организирана работа за идентифициране на потребностите и за насърчаване на инициативи и политики в различните области – в образованието, здравеопазването, защитата на потребителите и много други.

Защото социалната промяна често пъти започва в малките групи, със своевременно подкрепените добри практики и умелото им разпространяване.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия