За ВСУ "Черноризец Храбър"

258 студенти от факултет „Международна икономика и администрация“ получиха дипломите си на тържествена церемония

Тържествената промоция на випуск 2014 от есенна държавна изпитна сесия на факултет „Международна икономика и администрация“ се проведе на 29 май във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

258 абсолвенти от бакалавърските и магистърските програми на факултета успешно завършиха своето обучение. Дипломи получиха 200 бакалаври от специалностите: 200 бакалаври от специалностите: „Бизнес администрация“, „Публична администрация“, „Международен маркетинг“, „Финанси и счетоводство“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“ и „Информатика“. 26 са дипломантите, постигнали отлични резултати по време на своето обучение.

От завършилите 58 магистри от магистърските програми: „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС“, „Европейска администрация“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Лидерство в глобална среда“, „Публична администрация и европейска интеграция“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов одит“ и „Маркетинг и връзки с обществеността в управлението на бизнеса, науката и културата“, 32 завършват с отличен успех. Абсолвентите магистри с  най-висок резултат са  7: Камелия Игнатова – Магистърска програма „Маркетинг и връзки с обществеността в управлението на бизнеса, науката и културата“; Милен Маринов - МП „Лидерство в глобална среда“; Тошка Георгиева - МП „Европейска администрация“; Магдалена Петрова     - МП „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“; Антонио Кацарски - МП „Публична администрация и европейска интеграция“; Стоил Стоилов -    МП „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС“ и Боряна Славова - МП „Финансов одит“. Те получиха своите дипломи, грамоти и награди лично от ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.пс.н. Галя Герчева.

„Дипломите на Варненския свободен университет са уникални за Вас, защото те са отражение на Вашия труд по време на обучението Ви във Варненския свободен университет. Те са уникални, защото Варненският свободен университет е единственият в България защитил своето обучение с високите отличия на европейската комисия ECTS иDS-label. Те са уникални за Вас, защото чрез тях Вие ще можете да намерите своето място в живота…“, посочи в приветствените си думи към абсолвентите проф. Герчева.

В рамките на церемонията ректорът на Варненския свободен университет връчи сертификатите за успешно завършен бридж семестър към магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" на китайските студентки от Университета "Санда" в Шанхай: Иинг Уанг, Чунан Ианг и Сицин Уу.

 „За мен беше удоволствие да уча във Варненския свободен университет. Тук всичко е прекрасно – хубави места и дружелюбни хора. Прекарахме чудесно времето си тук и очакваме с нетърпение следващия семестър.“, сподели студентката Сицин Уу.

Дипломите на абсолвентите с най-висок успех сред бакалаврите по специалности връчи деканът на факултет „Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова.

Има една мисъл, която казва, че образованието е способността да направиш разлика между това, което знаеш и това което  на знаеш. За нас би било истинско удовлетворение, ако ние сме успели да Ви предадем и да Ви въоръжим със знания, както за Вашата професионална реализация и професията, която сте избрали, също така сме успели да спомогнем Вие да станете още по-креативни, още по-мислещи, още по-критични към себе си и към околния свят, още по-търсещи млади хора.“, каза деканът на факултета доц. Танкова.

Абсолвентите бакалаври с най-висок резултат са Надежда Иванова, специалност „Бизнес администрация - Международен бизнес мениджмънт“; Борислава Григорова – специалност „Международни отношения“; Галина Мечкарова – специалност „Публична администрация“; Любомир Костов – специалност „Международен маркетинг“; Ивелина Иванова – специалност „Международни икономически отношения“;  Стела Неделчева – специалност „Бизнес администрация – Мениджмънт на туризма“; Георги Вълчанов – специалност „Финанси и счетоводство“ и Христо Симеонов – специалност „Информатика“.

 

Абсолвентът Любомир Костов благодари на ръководството на университета за създадените специалности, подплатени с качествени преподаватели и пожела и занапред университетът да бъде ориентиран към качеството.

Специални гости на церемонията бяха г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия