За ВСУ "Черноризец Храбър"

Държавни институции посрещнаха магистранти на Варненския свободен университет

Студенти от магистърските програми „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“ във Варненския свободен университет проведоха учебен стаж в началото на месец юни (1- 4 юни 2015 г.) в гр. София. В стажа бяха включени посещения в държавни институции, национални медии, водещи бизнес организации и срещи с ръководителите на ПР отделите им. Магистрантите се запознаха с дейността на пресцентровете на Народното събрание,  Министерския съвет, Президентството на Република България, Българската стопанска камара, Националния статистически институт, както и на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на Министерство на образованието и науката и дирекция „Публични комуникации” в Българската национална телевизия.

 

 

В рамките на стажа студентите проведоха срещи и дискусии с проф. д-р Божидар Димитров в Националния исторически музей, проф. д.фил.н. Боряна Христова в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, проф. д-р Николай Овчаров в Съюза на българските журналисти. Магистрантите от двете програми имаха възможност да посетят и новата Национална галерия „Квадрат 500”.

Традиционната за Варненския свободен университет инициатива е част от практическата подготовка на студентите, по този начин бъдещите PR-и получават реална представа за тази специфична професия.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия