За ВСУ "Черноризец Храбър"

Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет стартира на 26 юни

С научна конференция дискусия на тема Актуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Европейския съюз ще бъде открита лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

В рамките на сесията, която стартира на 26 юни (петък) от 10:00 часа в Зала 2 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет, ще бъдат проведени още две научни конференции: „Технологии и сигурност“ и  „Приложна психология - възможности и перспективи“.

 

 

Темите, който ще бъдат в обсега на вниманието на трите традиционни за университета научни форуми са  свързани с хармонизирането на действащото българско законодателство и правото на Европейския съюз, сигурността и използването на новите дигитални технологии за защита при бедствия, социалната и клинична психология и др.

В лятната научна сесия ще вземат участие представители на университети и научни организации от страната и чужбина, представители на съдебната власт, студенти и преподаватели на Варненския свободен университет.

 

Трите пленарни доклада, с които ще бъде открита лятната научна сесия са на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев на тема "Преходът от хартиената към дигиталната епоха и неговото влияние върху съдебната система., на декана на Юридическия факултет проф. д-р Петър Христов - ”Интелигентни системи за защита от природни бедствия” и на проф. д-р Даниела Тасевска – декан на Философския факултет на Великотърновския университет на тема „Приложно-психологически измерения на компетентностния подход в съвременната образователна среда.”.

 

Конференцията „Актуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Европейския съюз ще представи различни гледни точки на изтъкнати български учени като проф. д.ю.н. Боян Станков ("Българският проблем "Корупция" между Запада и Изтока“), доц. д-р Валентин Недев ("Специалните разузнавателни средства в системата на способите на доказване в наказателното производство  - криминалистически аспекти"), доц. д-р Николай Проданов ("Актуални законопроекти за националната сигурност в Република България - частни постижения и проблеми"), доц. д-р Бойка Чернева (“Теоретични аспекти на европейското правосъдие в областта на правата на човека”), проф. д-р Петър Христов ("Правометричният подход"), проф. д.с.н. Стефка Наумова („Правно-социологически проблеми на действащото българско антидискриминационно законодателство в контекста на правото на ЕС”), проф. д-р Емил Константинов ("Действие на директивите на Европейския съюз в националното право"), доц. д-р Марчо Марков ("Стратегията за гражданските организации в контекста на правото на Европейския съюз") и др.

 

Други актуални  теми, които ще бъдат дискутирани в рамките на форума са "Престъпност и медии - формиране на обществено мнение за престъпността“ и "Нормативната уредба на специалните разузнавателни средства и фигурата на служителя под прикритие по трудния път на синхронизация на нашето действащо право с европейското законодателство”.

 

Научната конференция: „Технологии и сигурност“ ще започне в 13:30 в зала 3 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет. В първия ден от дискусиите със свои доклади ще участват проф. д-р Христо Георгиев („Новият устройствен закон за сигурността устройва ли системата за национална сигурност”), проф. д-р Евгени Манев („Опериране на дистанционно управляеми летателни средства в България – проблеми и сигурност“), Проф. д.н. Димитър Йончев („Сигурността през призмата на равновесието” и „Заплахата в концепцията за сигурността на представителите на школата в Копенхаген”), проф. д-р Николай Радулов („Законът за специални разузнавателни средства – в противоречие с Конституцията, демокрацията и разузнавателната теория”), проф. д.ист.н. Стефан Симеонов („Към въпроса за еволюцията на понятието „обществен ред”), проф. д-р Петър Христов („Националната сигурност в контекста на реалните икономически измерения”) и др.

Във втория ден на конференцията модератор ще бъде проф. д-р Лариса Йованович от Университет АЛФА в Сърбия. Сред темите, които ще бъдат представени са „Здравето на нацията гарант-заплаха за националната сигурност”, „Позиции и роля на екологичната експертиза в управлението на околната среда”, „Методология на управление на рисковете в екологичната политика”, „Значение и приложение на риска в оценките на въздействията върху околната среда”, „Възможни поражения от цунами по крайбрежието между нос Шабла и нос Калиакра”, „Симулационният подход за анализ и оценка на зависимостта между елементите на критичната инфраструктура”, „Предотвратяване на природни и техногенни аварии в обекти на нефтената и газовата промишленост” и др.

 

Научната конференция „Приложна психология - възможности и перспективи“ се провежда за 14-та поредна година и е единствения ежегоден форум на българските психолози. Тазгодишното й издание ще се фокусира върху шест основни направления:

  • Социална психология, народопсихология и психология на културата и религиите
  • Организационна психология, психология на маркетинга, рекламата и PR
  • Клинична психология и консултативна практика
  • Училищна психология и психология на развитието
  • Психологически проблеми на социалната работа и психо-корекции
  • Психология на сигурността и поведението в екстремални ситуации

 

В рамките на конференцията ще се проведе и майсторски клас на тема: „Личността на психосоматичния пациент като клиничен проблем и цел на психотерапията“ с водещ доц. д-р Анна  Владимировна  Штрахова, от катедра „Медицинска психология“ на Южно-Уралския държавен университет в град Челябинск, Русия.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия