За ВСУ "Черноризец Храбър"

Семинар за ръководители на компютърни кабинети

На 11 септември 2015 г. в зала УСК 3 на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе работен семинар с Ръководители на компютърни кабинети от страната.

Акцентите на семинара могат да се обобщят като проблеми, предизвикателства и добри практики с използване на ИКТ в училище.

На семинара присъстваха Елена Ангелова (старши експерт по математика, информатика и ИТ – РИО-Варна), Иванка Пенева (старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование – РИО-Варна), гл. ас. д-р Елена Колева (ДИКПО-Варна), Галя Пиперкова (Директор ИКТ, Община Варна), Нина Демирова (Директор на Информационно обслужване-Варна), Николай Митев (Google Development Group Varna), Калин Бобчев (Констант), представители на STEMO, ръководители на компютърни кабинети, учители, директори и представители на НПОот гр. Варна и страната.

Семинарът бе организиран с обединените усилия на Катедра „Информатика и икономика“ и Технологичен институт на ВСУ и с любезното участие на ИТ фирми – партньори.

Първоначално след дискусиите по групи на участниците в семинара и след обобщение на резултатите от онлайн проучване на РИО-Варна, ДИКПО и ВСУ се визираха някои по-типични проблеми:

 • Наличие на по-стара техника по места;
 • Липса на интернет;
 • Наличие на училища, в които работят повече от двама ученика на компютър;
 • Проблеми с компютърните зали с терминални решения;
 • Проблеми с обновяване на инсталациите при поддръжка;
 • Проблеми с антивирусните защити;
 • Разминаване на изискванията на ИТ бизнеса и очакванията на учениците към текущото учебно съдържание в профилирана подготовка по информатика и ИТ;
 • Липса на лицензи за обучение със специализиран софтуер.

Интересно е да се отбележи, че в региона на Варна вече години продължава партньорството на РИО-Варна, ДИКПО, Община-Варна и ВСУ, което е ключов модел за работещо партньорство в страната. Съвместните усилия на активните и компетентни експерти от институциите на регионално ниво дават системни резултати.

На семинара, а също и в онлайн анкетирането бяха открити училища, в които присъстващите споделиха, че нямат проблеми. Представителите им изразиха готовност да споделят своите добри практики, както с мотивирането на колегията за активно отношение към квалификацията си, така и с ефективната употреба на терминални решения със свои колеги в страната. Изразяваме благодарност за професионализма, който демонстрираха колегите Светла Косева от 8 СОУ „А. С. Пушкин“- Варна и Венелин Николов от СОУ „Васил Левски“ –Разград, а също и на Вяра Дукова от VII СОУ „Найден Геров“-Варна за най-активното й участие с предложения.

Николай Митев обърна внимание на училищните експерти и за възпитаването в обучаемите на потребителско поведение в онлайн среда.

Проф. Бакърджиева – Директор на Технологичен институт на ВСУ представи палитрата от софтуерни решения за нуждите на ВСУ и предизвикателствата пред внедряването им в ежедневната практика на университета.

Специално внимание бе обърнато на факта, че модерното оборудване и обезпечаване на училищата е пряко свързано с компетентност и в осигуряване на проектно финансиране. Във връзка с това проф. Бакърджиева представи на участниците актуални покани за проектно финансиране, в които те могат да се включат.

Други добри практики, които бяха споделени на семинара бяха:

 • Онлайн прием на първокласници (от Информационно обслужване-Варна в VII СОУ „Найден Геров“ - Варна);
 • Дигитално хранилище (във ВСУ с партньорство на Сирма Медия);
 • Система за развитие на дигитална компетентност на ВСУ;
 • Електронни дневници;
 • Готовност за подкрепа на GDG-Варна и фирма Констант.

Очакван акцент в семинара бяха и облачните технологии, услуги и решения.

Дискутирани бяха възможностите за предоставяне на данни от публичният регистър на Община-Варна за задание в предстоящото състезание по извличане на данни в Queryada 2015.

Представи се възможността за използване на зала на Община Варна за обучения с осигурено електрозахранване и интернет за около 70 участника.

А технологията BYOD е все още предизвикателство за организацията на учебният процес.

На участниците ще бъдат изпратени сертификати и материали от семинара, както по дискутираните теми, моделът на курс за дистанционно обучение по проект на ВСУ VocTEL, а също и решения на поставените проблеми от Intel и др.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия