За ВСУ "Черноризец Храбър"

Списанието "Globalization, the State and the Individual" e успешно акредитирано от IC Journals Master List

Международното научно списание "Globalization, the State and the Individual" (2367‐4555) - съвместен проект на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и партньори на университета от Полша и Русия e успешно акредитирано от IC Journals Master List 2014.

Базата данни за научни списания -  IC Journals Master List включва над 13 000 издания от цял свят. Регистрираните списания преминат през щателна проверка на качеството на публикуваните материали.

Присъствието на изданието на Варненския свободен университет в базата данни е индикатор за международна значимост и престиж, които са от решаващо значение за повишаване на неговата разпознаваемост.

Тримесечното научно списание Globalization, the State and the Individual стартира през месец март 2014 г. Председател на редакционната колегия е Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Изданието дава възможност на преподаватели и докторанти от университета да публикуват свои научни трудове и разработки в областта на икономиката, социалните науки, правото и психологията.
by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия