Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет е сред най-предпочитаните университети, сочат данни от проучване на Института за модерна политика

Варненският свободен университет заема шесто място в класацията на най-предпочитаните български университети, сочат данни от проучване на Института за модерна политика.

 

Националното представително изследване е направено в периода  26 юни - 4 юли 2015 г. сред 1020 пълнолетни граждани. Целта му е да установи степента на познатост и популярност на отделните висши училища в България и предпочитанията, които имат българите към един или друг университет в зависимост от предпочитаните от тях специалности и професионални направления.

 

Мнението на анкетираните е свързано с впечатленията им от нивото на преподаване в съответния университет, репутацията, нивото на научната продукция (акцентирано главно в групата на хората с висше образование), „модерността“ на университета, реализацията на пазара на труда на завършилите специалисти и др.

 

На първо място и гражданите, и експертите поставят като критерий за предимствата на един университет професионалната реализацията на неговите възпитаници и връзката с пазара на труда.

 

На второ място се откроява нивото на учебния процес и състоянието на учебната база, а на трето по значимост - нивото на академичния състав на университета.

 

Репутацията, използването на информационни технологии, социално-битовите удобства и др. се следващите критерии, които формират мнението на анкетираните за дадено висше училище.

 

Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Право“ са трите най-предпочитани от участниците в проучването специалности. От предлаганите от Варненския свободен университет специалности и професионални направления в класацията присъстват още Архитектура, строителство и геодезия; Национална Сигурност; Политически Науки и Психология.

 

Висшите училища имат разнообразна привлекателност в зависимост от професионалното направление и специалностите, които интересуват анкетираните. В изследването са включени въпроси, насочени към установяване на отношението към различните висши училища от гледна точка на няколко основни професионални направления: Право; Информатика и компютърни науки; Икономика; Обществени комуникации и информационни науки и Национална сигурност.

 

Участниците в анкетата посочват Варненския свободен университет сред петте най-предпочитани университети за обучение по специалности в професионално направление икономика.

 

Пълният текст на проучването можете да откриете тук.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия