За ВСУ "Черноризец Храбър"

Делегация от китайския университет Санда, Шанхай посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Делегация от китайския университет Санда, Шанхай посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 10 ноември 2015 г. В състава на китайската делегацията участваха Вицепрезидентът на Университета Санда - д-р Джиа Киаопинг, деканът на Факултета по информационни науки и технологии - проф. Ксу Зивен, деканът на Факултета по общо образование - проф. Джинг Джиланг и г-ца Ю Миао - съветник в отдел Международен обмен и сътрудничество.

 

 

Китайските гости бяха посрещнати от вицепрезидентът на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков, ректорът на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева и заместник-ректорите - проф. д-р Павел Павлов, проф. д-р Валери Стоянов и проф. д-р Теодора Бакърджиева.

През януари 2014 г. двата университета подписаха тригодишен Меморандум за сътрудничество, включващ съвместно участие в международни проекти, разработване на съвместни програми за образователни степени и допълнителна квалификация, както и обмен на учени, студенти, академична информация и ресурси.

 

 

Университетът Санда в Шанхай е частно висше училище, създадено през 1992 г. В момента има 510 преподаватели и близо 12 000 студенти. Висшето училище предлага образователен продукт, обхващащ 8 основни области - икономика, юридически науки, литература, естествени науки, инженеринг, медицина, мениджмънт и изкуства, в които предлага общо 25 бакалавърски програми.

 

 

Меморандумът с китайския университет е само едно от международните измерения на университетските дейности. Реализирането на успешни академични партньорства е част от стратегията за интернационализация на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и е един от успешните модели за създаване на международно конвертируем образователен продукт.

През юни 2014 г. представители на университета „Санда“ в Шанхай посетиха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

В програмата на тазгодишното посещение на гостите от университета Санда бе включено запознаване с университетския кампус и работни срещи с академичното ръководство на Варненския свободен университет.

Сред темите, които бяха обсъдени са задълбочаване на сътрудничеството в предлагането на магистърски програми с бридж-преходен семестър по програмите „Управление на международни проекти“, „Психология“, „Бизнес администрация“ и „Киберсигурност и софтуерно инженерство“.

 

 

Гостите от Китай изразиха надежда, че Варненският свободен университет ще сподели своя опит и добри практики в областта на придобиване на знака ECTS за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

Представителите на двете страни обсъдиха възможностите за реализиране на практики и стажове за студенти от Варненския свободен университет в бизнес структури в Шанхай.

Предстои двата университета да стартират и съвместни видео курсове в областта на софтуерните технологии и междукултурните комуникации и особености на бизнеса в Китай.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия