За ВСУ "Черноризец Храбър"

Първият университетски изпитен център на Института Пушкин беше открит във Варненския свободен университет

Във Варненския свободен университет беше открит първият в България Изпитен център на Института Пушкин.

Държавният институт по руски език „Ал. С. Пушкин“ – член на руския тестов консорциум е едно от петте висши училища в Русия, които провеждат езикови тестове за чуждестранни граждани. Той провежда сертификационни тестове в Русия и в 25 страни по света. Формата и съдържанието на изпитите съответстват на аналогичните изпити по чужд език, провеждани от British Council, Alliance Française, Goethe-Institut, El Instituto Cervantes и др.

 

 

В церемонията по откриването на центъра взеха участие ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева, вицепрезидентът на университета доц. д-р Красимир Недялков, заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Валери Стоянов, деканите на факултети в университета, преподаватели и студенти. Специален гост на събитието беше Генералният консул на Руската Федерация във Варна Н.Пр. г-н Сергей Лукянчук.

Това е не само първия ни център в университет от България, това е първият център от подобен род в света, сподели по време на церемонията ректорът на Института Пушкин проф. д.п.н. Маргарита Русецкая.

 

 

Ние откриваме такива центрове в подкрепа на изучаването на руски език, образованието на руски и ценностите на откритото, електронно, дистанционно образование на руски език. Варненският свободен университет е уникален пример за съчетанието на всички тези традиции и ценности. Да се намери друг подобен университет вероятно е невъзможно, а отчитайки традиционно добрите отношения между нашите два народа, смятам, че той ще стане пример за много други университети, в които се провежда обучение на руски език, реализират се програми за международен обмен и се развиват електронни форми на обучение. В този център се предлага, не само обучение на руски език, чрез използване на нашите електронни ресурси, ние предлагаме система от тестове по руски език, съобразени с международните стандарти и сме уверени, че това красиво, пълно с положителна енергия място, ще се превърне в притегателен център за всички, които се интересуват от руския език, сподели още проф. Русецкая. Тя връчи паметен знак за откриването на центъра и благодари на организаторите, като им пожела успех в това нелеко, но перспективно и добро начинание.

 

  

Директорът на Руския център на Варненския свободен университет проф. д-р Галина Шамонина подчерта, че центърът на Института Пушкин се открива в годината, в която университетът отбелязва своята 25-годишнина и го определи като още едно значимо постижение. Получаването на международен сертификат за владеене на руски език е не само важна част от професионалното портфолио на студентите, то им дава възможност да бъдат част от глобалното образователно пространство. Откриването на Изпитен център на Института Пушкин именно във Варненския свободен университет се дължи на успешното дългогодишно партньорство между двете образователни институции и разбира се на съществуването на активно работещ Руски център. Проф. Шамонина изрази увереност, че предстоят още много успешни съвместни образователни и научни проекти.

Приветствени думи към присъстващите отправи и Генералният консул на Руската федерация във Варна Н.Пр. г-н Сергей Лукянчук.

В рамките на работна среща на академичното ръководство на Варненския свободен университет с Ректора на Държавния институт по руски език беше подписан договор за сътрудничество в областта на преподаването и изучаването на руски език и споразумение за партньорство, включващо изпълнението на различни дейности в рамките на партньорската мрежа на Института Пушкин.

 

 

След официалната церемония по откриването на тестовия център проф. Русецкая изнесе публична лекция на тема „Иновативното образование на руски в глобалното пространство“. Тя бе удостоена със званието „Почетен член на академичния форум на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, и получи почетен плакет от вицепрезидента на университета доц. д-р Красимир Недялков.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия