За ВСУ "Черноризец Храбър"

Националното състезание VARNA SPAGHETTI ENGINEERING – най-успешният формат за творчество и креативно мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти.

Националното състезание Varna Spaghetti Engineering за трети път доказа, че е най-успешният формат за провокиране на нестандартното мислене и въображение на младите хора, обучаващи се в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Като организатор и домакин на това, изключително със своя новаторски дух състезание, катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет успя отново да събере на едно място и да обедини усилията на ученици, студенти и професионалисти за създаването на уникални строителни конструкции от… спагети.

За изграждането на най-високата и устойчива на динамични натоварвания строителна конструкция се състезаваха ученици от шест професионални гимназии по архитектура, строителство и геодезия от градовете София, Варна, Бургас, Шумен, Кърджали и Пазарджик, разпределени в 11 отбора. За подпомагане на работата към всеки от отборите бяха включени консултанти студенти от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и  „Архитектура“.

  

  

Състезанието беше открито от проф. д-р Валери Стоянов – заместник-ректор по учебната дейност на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, който пожела успех на участниците и изрази подкрепата на ръководството на университета в търсенето на нови форми за професионална изява на младите хора.

 

В приветствието си към участниците главният архитект на Варна арх. Виктор Бузев, като участник в журито на всички издания на състезанието през годините, заяви че вижда потенциал това състезание да прерасне в международно.

 

       

За първи път в този формат на състезанието се проведе и номинация на публиката за „Най-атрактивно въртящо се спагетено съоръжение“, за която се бориха 4 отбора от студенти от специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, както и един отбор студенти от Казахстан, участници в мобилност по програма „Еразъм+“. Включването за първи път на чуждестранни студенти в състезанието е крачка към популяризирането му извън страната и разкрива нови хоризонти за неговото развитие.

  

  

Изградените конструкции от участниците бяха оценени от авторитетно жури с председател арх. Виктор Бузев - главен архитект на община Врана и членове: Руси Русев – представител на КСБ ОП-Варна, Галин Колев – представител на фирма „Строителна химия – България“, инж. Румен Иванов – КИИП РК-Варна, Марица Гърдева - общински съветник и представител на медийна група „Черно море“ и доц. д-р инж. Дария Михалева – преподавател в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“. Основните критерии при оценяването на изградените конструкции бяха височина, стабилност, икономичност и атрактивност.

  

 

Първо място в състезанието спечели отборът от ПГСАГ гр. Шумен с ръководител инж. Райко Недялков и студент-консултант - Десита Дучева. Отборът успя да изгради строителна конструкция от спагети с височина 2,12 м, която издържа без проблем приложените върху нея динамични натоварвания.  Втори се класира отбор 4 от ПГСАГ, гр. Бургас с ръководител Русанка Джанкова и студент-консултант - Камелия Николова. На трето място се класира отбор 2 от ПГСАГ “Кольо Фичето”, гр. София с ръководител инж. Виолетка Цолова и студент-консултант - Никол Войчева.

  

 

Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ връчи грамоти, които дават преференциални условия при кандидатстване на всички участници в състезанието.

Наградата на публиката в категорията „Най-атрактивно въртящо се спагетено съоръжение“ спечели отбора „К per К“ на студентите от 4-ти курс, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (Кремена Иванова, Климент Дечев, Полина Неделчева). Те получиха и наградата на медийна група „Черно море“ и „Строителна химия България“.

     

 

Двете специални награди на КСБ ОП Варна получиха отбор 2 на  ПГСАГ “Кольо Фичето”, гр. София и отбора „Constructart“ на студентите от специалност „Архитектура“, 2-ри курс (Габриела Симеонова, Красимир Ганчев, Димитър Тумбарков).

 

 

Състезанието Varna Spaghetti Engineering се проведе с подкрепата на „Савимекс“ ЕООД, „Хидрострой“АД, „Планекс“ ООД, „Строителна химия България“ ООД, КСБ ОП-Варна, КИИП РК-Варна и Община Варна. Медийни партньори на събитието бяха Телевизия „Черно море“ и вестник „Строител“.

С много нови идеи, знания и умения, с приятни емоции и трайни познанства, завърши третото издание на състезанието, като доказа за пореден път, че този формат е най-успешния за сближаване и приемственост между образование и бизнес, за развиване на творчество и креативно мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия