За ВСУ "Черноризец Храбър"

Започна обучението в магистърска програма „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство"

Обучението на студентите в магистърската програма "Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство" стартира на 21 ноември с лекции на доц. д-р Мария Кърджиева по управление на сценичните изкуства.

 

В програмата на магистрантите следват лекции по музикално изкуство на проф. д-р Константин Кукушев и по танцово изкуство на проф. Петър Ангелов.

 

Магистърската програма "Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство" обхваща широк спектър от теоретични, творчески и практически дисциплини в областта на: музиката, танца, театъра, визуалните изкуства, както и в областта на управлението, мениджмънта, правните аспекти на творческата практика, маркетинга, управлението на финанси и проекти, авторското право, реклама и PR-а.

 

Ето какво споделя една от възпитаничките от випуск 2014/2015 на магистърската програма:

„Искам да благодаря на целия преподавателски екип в магистърската програма „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство” за вниманието, което ни оказахте по време на нашето обучение, за знанията които получихме. Една много полезна магистърска програма за работещите в областта на културата, изкуството и читалищни работници. Интердисциплинарността на магистърската програма дава богат обем от знания.

Изказвам специални благодарности на научния си ръководител доц. д-р Мария Кърджиева за насоките, които ми даде по време на изготвянето на дипломния ми проект „Мениджмънта на професионален капански ансамбъл - град Разград”.

Не мисля да спирам до тук. Искам още да се развивам, защото човек се учи цял живот. Смятам да продължа обучението си в докторска степен в областта на музикално-танцовото изкуство.

Още веднъж благодаря на проф. Петър Ангелов, проф. Константин Кукушев, доц. Катя Кайрякова, доц. Велислава Николаева, доц. Александра Парашкевова на всички преподаватели.

 

Айше Реджеб

Директор „Образование и култура”

Община Лозница

 

В края на януари стартира и магистърската програма "Хореографска режисура и артмениджмънт". Записванията за нея продължават, повече информация можете да получите на тел. 0887 207 572 - доц. д-р Мария Кърджиева.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия