Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет е отличен със знак за качество за изпълнението за проект „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование“

Валоризационна конференция на програма „Еразъм+“ - „Успешно начало“ се проведе на 10 декември 2015 г. в Централния военен клуб в София.

Форумът представи добрите практики в образованието и отличи качествените проекти по програма „Еразъм+“. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ беше отличен със знак за качество за изпълнение за проект  „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование“ за академичната 2014/2015 г.

 

 Със сертификати на валоризационните проекти бяха отличени и други училища, университети, сдружения, фондации и неправителствени организации.

Конференцията е едно от значимите събития в календара на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), което прави обзор на осъществените през 2015 година дейности и постигнатите успехи по европейските програми за образование и обучение в България. 

 

 

Официални гости на събитието бяха министърът на образоването и науката проф. Тодор Танев, зам.-министърът на образованието и науката Костадин Костадинов, зам.-министърът на младежта и спорта г-н Асен Марков, директорът на дирекция  ''Протокол и публични прояви'' в Столична община г-жа Мария Божкова, председателят на УС на Националната агенция за професионално образование и обучение г-жа Емилияна Димитрова, началникът на отдел "Учене през целия живот", дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ в МОН г-жа Валентина Дейкова.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия