За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет получи две нови програмни акредитации

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи поредното признание от Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ – програмни акредитации на специалност от регулираните професии Архитектура и на докторска програма „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и интериорен дизайн“.

Оценката  по критериите за програмна акредитация на специалност „Архитектура“ е 8.74, а на докторската програма – 8.77. Срокът на валидност на двете акредитации е 5 години.  

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия