За ВСУ "Черноризец Храбър"

Магистрите от програмата „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” учиха търговска несъстоятелност от председателя на Апелативния съд във Варна

Председателят на Апелативния съд във Варна – Ванухи Аракелян проведе лекции по дисциплината “Търговска несъстоятелност” на студентите от магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”.

Съдия Аракелян преподава „Търговско право“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Специализирала е в САЩ и във Великобритания по програма „Трейл“ на Британския ноу-хау фонд. Лектор е в семинари, конференции и дискусионни форуми, организирани от Министерство на правосъдието, Центъра за обучение на магистрати, Националния институт по правосъдие и др. Участва в работна група на Висшия съдебен съвет по изготвяне концепция за прилагане на информационните технологии в производството по несъстоятелност, както и в проекта „Независима съдебна власт“.

Лекции преминаха в решаването на интересни практически казуси по търговска и банкова несъстоятелност. Студентите и ръководителят на магистърската програма доц. д-р Виржиния Иванова споделиха, че обвързването на теорията с практическите знания и умения чрез съвместно обучение от преподавател, и експерт от практиката е важно за тяхното бъдещо професионално развитие. Връзката между експерти и студенти е стратегическа ориентация на университета и една от добрите практики, утвърдена в неговата 25-годишна история.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия