За ВСУ "Черноризец Храбър"

С Майсторски клас "Софтуерно инженерство” беше открито обучението в едноименната магистърска програма

С Майсторски клас "Софтуерно инженерство” беше открито обучението в едноименната магистърска програма
Обучението в магистърската програма "Софтуерно инженерство” беше открито с Майсторския клас "Софтуерно инженерство”. В организирането и провеждането му участваха представители на софтуерните компании – „158 Ltd” и „Сирма Груп Холдинг” – партньори на Варненския свободен университет.

 Целта на Майсторския клас бе да представи софтуерни бизнес модели и да въведе студентите в магистърската програма "Софтуерно инженерство”. По този начин бъдещите софтуерни инженери имат възможност да усетят реалната бизнес среда, да се ориентират още в началото на своето обучение и да изберат своята бъдеща професионална реализация. Студентите се запознаха с практическото приложение на изучаваните в магистърската програма учебни дисциплини. Експертите от практиката представиха различни работни позиции в сектора, организацията на работа във софтуерните фирми и своя личен опит.
Преподавателите от екипа на магистърската програма "Софтуерно инженерство” представиха накратко и всяка от изучаваните дисциплини.

В Майсторския клас "Софтуерно инженерство” взеха участие, както студенти от магистърска програма "Софтуерно инженерство”, така и бакалаври от специалност „Информатика и компютърни науки”, за които участието беше безплатно.

Повече информация на: https://youtu.be/x_uvuYx6XM0

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия