За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет обучава руски студенти в курса „Маркетинг, мениджмънт, психология“

Студенти от Държавния хуманитарно-технологически институт, гр. Орехово-Зуево, Московска област, завършиха успешно интегриран LLL курс „Маркетинг, мениджмънт, психология“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

На 19 февруари 2016 г. в Руския център на университета участниците в обучението получиха сертификати за успешно завършване на курса. Обучението се проведе от 8-и до 19-и февруари, по силата на сключения през 2014 г. договор за сътрудничество в областта на образованието между Московския институт и Варненския свободен университет.

 

 

Руските студенти имаха възможност да работят по актуални въпроси, свързани с тематичните направления на курса – мениджмънт, маркетинг и психология, под ръководството на утвърдени български лектори като проф. д-р Павел Павлов – зам.-ректор по научноизследователската дейност на ВСУ „Черноризец Храбър“, проф. д-р Галина Шамонина – ръководител на Департамент „Чуждоезиково обучение“, доц. д-р Красимир Иванов – ръководител на катедра „Обществено здраве“ и директор на Института по психологично консултиране и доц. д-р Галина Момчева – ръководител на Катедра „Информатика и икономика“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия