Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Нов прием на кандидати по стипендиантските програми „ТУРИЗЪМ“ за летен семестър на учебната 2015/2016 г.

 

Холдинг Варна АД учредява 4 стипендии за български студенти в специалност „Туризъм” на обща стойност 6 000 лв. Стипендиите ще бъдат предоставени чрез фондация „Св. Св. Константин и Елена”. В края на март ще бъдат обявени имената на двама студенти, които ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2015/2016 година. Размерът на всяка една от стипендиите е 1 500 лв.

 

Крайният срок за подаване на документи изтича на 15 март.  

 

За получаване на стипендия могат да кандидатстват студенти редовно обучение, обучаващи се за степен бакалавър, специалност ”Туризъм”, от всички български висши училища, с минимален успех по  предходния семестър: отличен 5,50. 

Комисия, съставена от представители на академичната общност, Холдинг Варна АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ще разгледат документите и определят бенефициентите на програмата.

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител в офиса на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда) или чрез куриер до същия адрес. По програмата могат да участват стипендианти от предходни години. 

 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена” реализира от 2014 година стипендиантски програми в различни области - „Туризъм”, „Здраве чрез СПА”, „Социално дело и социален мениджмънт”,  „Изкуства”.  Основна цел е да се стимулират студентите за постигане на отлични резултати в обучението и осигуряване на възможност за повишаване на квалификацията.

 

Информация за стипендиантската програма, както и за дейностите и инициативите на фондация „Св. Св. Константин и Елена”, можете да откриете на сайта фондацията - www.foundation.bg и на нейната фейсбук страница - www.facebook.com/foundation.bg.

 

Документи за кандидатстване:

Регламент

Заявление

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия