За ВСУ "Черноризец Храбър"

Министър Лиляна Павлова изнесе лекция пред студенти на Варненския свободен университет

Министърът на регионалното развитие и благоустройството д-р Лиляна Павлова изнесе лекция пред студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя представи пред младите икономисти структурата, функциите на едно от най-старите министерства в България, създадено още през 1879 г. с указ на княз Александър Батенберг.

 

 

Освен строителството и поддръжката на пътна инфраструктура, основен фокус на МРРБ е политиката за градско развитие и градска среда, обясни министър Павлова.

 

Лекцията се проведе в рамките на традиционния стаж в държавни институции на магистранти от магистърските  програми „Европейска администрация и мениджмънт” и „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”. Стажът се провежда за 16-та поредна година.

 

Студентите от Варненския свободен университет посетиха и Института по публична администрация (ИПА) и се запознаха с дейността му и неговите инициативи, свързани с предоставянето на задължително обучение  за държавни служители, подготовка на екипа на ротационното председателство на Съвета на ЕС и създаването на академия за млади лидери в държавната администрация. 

 

В края на срещата към студентите беше отправена покана за стаж в ИПА за периода април-юни, когато ще се провеждат голяма част от обученията за служители от държавната администрация.

 

 

Студентите проведоха срещи и в администрацията на Министерски съвет, където разговаряха с началника на кабинета на заместник-министър председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна  Бъчварова и секретар на съвета по административна реформа – Антон Герунов, с началника на отдел „Управление на проекти” към Главния секретар на Министерски съвет – Николай Найденов и експерти от  отдел „Управление на проекти” и дирекция „Модернизация на администрацията”.

 

На 9 март възпитаниците на Варненския свободен университет гостуваха на Народното събрание и присъстваха на пленарно заседание при първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за развитие на академичния състав.

 

Част от програмата на стажа бе и работно посещение на Президентството, където студентите посетиха Гербовата зала и се срещнаха с представители на звено „Стратегически политики, анализи и прогнози”, на секретариата по външна политика и по икономика, развитие на регионите и инфраструктура.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия