За ВСУ "Черноризец Храбър"

Национален конкурс за рисунка на тема „Моят град“

Завърши конкурсът за рисунка „Моят град“, който Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ организира за ученици от 8 до 12 клас и студенти в специалностите „Архитектура“ и „Дизайн“. Интерес проявиха 25 участници от София, Варна, Бургас, Благоевград, Велинград, Исперих, Копривщица, Берковица,  Перник, Пазарджик. Участниците представиха различни техниките на рисуване като темпера, акварел, масло, туш, молив, линогравюра, колаж. Ръководството на Архитектурния факултет изказва специална благодарност на партньорите на конкурса – архитектурните бюра ДИЗАРХ и ДЕКАРТ, както и на регионалните дружества на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България, за помощта при осигуряване на наградите.

 

Изложба с най-добрите рисунки от конкурса беше открита в централното фоайе на Варненския свободен университет на 11 април. По време на откриването на изложбата бяха връчени и наградите на победителите в конкурса.

Архитект Вили Жечев от архитектурно бюро ДИЗАРХ връчи първата награда. Не всеки може да рисува, каза арх.Жечев, рисува добрият човек! И пожела на всички участници още много творчески успехи.

 

 

Жури в състав: чл.-кор. на БАН проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – декан на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет, проф. Тодор Тачев, доц. Антоанета Радоева, доц. Красимира Вачева, арх. Делян Жечев - ДИЗАРХ  ООД, арх. Константин Димов – ДЕКАРТ ООД, арх. Иван Трендафилов – КАБ-РК Варна, арх. Димитър Стефанов – САБ - Варна оцениха работите на участниците и определиха победителите в конкурса.

I награда –  Габриела Димитрова Симеонова, II курс, специалност „Архитектура“, ВСУ „Черноризец Храбър“ – за двете й картини с изключителна атмосфера и настроение „Затишие пред буря“ - туш/хартия и „Призори“ - маслени бои, картон.

 

II награда - Ани Радкова Иванова - I курс, специалност “Архитектура“,ВСУ „Черноризец Храбър“

 

III награда - Иван Димитров Петков, - I курс, ВСУ „Черноризец Храбър“

Четири  поощрителни награди за: 

Григор Стоянов Григоров - XIIa клас, СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич,

Стефани Атанасова Славова - X клас, НХГ “Цанко Лавренов“, гр. София,

Деница Николова Петрова – V курс, Лесотехнически университет, гр. София.

Поощрителна награда получи и най-малкия участник в конкурса – Десислава Славейкова Куцова, 13 г. VII клас – ОУ “Стою Шишков“, с.Търън,  обл.Смолян.

 

Камарата на архитектите, дружество Варна даде три награди:

I награда на Иван Димитров Петков, I курс, ВСУ „Черноризец Храбър“, II награда на Ани Радкова Иванова, I курс, специалност “Архитектура“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и III награда на КАБ на Григор Стоянов Григоров, XIIa клас, СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич.

 

Двете поощрителни награди на КАБ отидоха при Деница Николова Петрова – V курс, Лесотехнически университет, гр.София и Габриела Димитрова Симеонова, II курс, ВСУ „Черноризец Храбър“ за картината й  „Призори“, маслени бои, картон.

САБ – дружество Варна даде следните награди:

I награда на САБ - Иван Димитров Петков, 19 г. I курс, ВСУ „Черноризец Храбър“

II  награда на САБ - Габриела Димитрова Симеонова, II курс, ВСУ „Черноризец Храбър“ за картината й  „Призори“, маслени бои, картон.

III награда на САБ - Деница Николова Петрова – V курс, Лесотехнически университет, гр.София

 

Всички участници получиха грамоти за участие, а за учениците, желаещи да продължат образованието си в специалност „Дизайн“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, настоящата грамота ще послужи като успешно положен кандидатстудентски изпит.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия