Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Бизнес уроци, ориентирани към международно действие

 

Обучение по проект „Бизнес уроци, ориентирани към международно действие -WIN2”, схема за безвъзмездна финансова помощ №VG-SPS-NI-14-001521-3, програма Еразъм+, КА2 се проведе през месец май във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. В него се включиха учители и ученици от Частната търговска гимназия във Варна и ОУ „Христо Ботев”, с. Николаевка, както и изследователи от университета и представители на стартъп компанията „Старт ит Смарт” - София.

 

 

В програмата на обучението бяха включени широк кръг от теми, свързани с проекта като „Креативност, мисловни карти и екипът на една училищна стартъп компания“; „Глобализация на стопанската дейност в 21 в. и ролята на транснационалните компании. Изграждане на глобална фирма.“, „Транснационалните компании и регионалното развитие на България“; „Немската делова култура“ и др.

 

 

В рамките на обучението беше проведена симулационна игра, бяха представени различни техники за създаване на силен и сплотен екип и групова работа в крос-културна среда. Участниците се запознаха и с онлайн инструментите за маркетингови проучвания, както и с възможностите за представяне на фирма в Интернет.

 

 

Сред представените от домакините от Варненския свободен университет теми бе и „Ролята на технологиите за интернационализация на бизнеса“.

Частната търговска гимназия във Варна, ОУ „Христо Ботев”, с. Николаевка, „Старт ит Смарт”, гр. София и ВСУ „Черноризец Храбър” са партньори по проекта от българска страна. Водещ партньор и координатор е Институтът за икономическо развитие, гр. Олденбург, Германия.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия