За ВСУ "Черноризец Храбър"

Абсолвентите от випуск 2015 на Варненския свободен университет ще получат дипломите си на тържествени промоции на трите факултета

 

Тържествените промоции за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия 2015 на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се проведат в периода 3 юни – 1 юли 2016 г.

На 3 юни (петък) 2016 г. от 14:00 ч. в Зала 1 на Учебно-спортния комплекс на университета дипломите си ще получат възпитаниците на Архитектурния факултет.   

Тържествената промоция на факултет „Международна икономика и администрация“ ще се проведе на 11 юни (събота) 2016 г. от 15:00 ч. в Източния парк на ВСУ (при лошо време в Аула максима).

Официалното връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от Юридическия факултет, випуск 2015 – есенна държавна изпитна сесия ще се проведе на 1 юли (петък) 2016 г. от 16:00 часа в Източния парк на ВСУ (при лошо време в Аула максима).

Абсолвентите следва да се подпишат на дипломите си в сектор „Дипломиране и сертифициране“ и в регистрационните книги, по графика, посочен тук:

За Архитектурен факултет: http://www.vfu.bg/files/promociq-AF-prolet-2016.pdf

За факултет „Международна икономика и администрация“: http://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/promociamia_16.pdf

За Юридическия факултет: http://www.vfu.bg/aktualno/files/promociqUF.pdf

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия