Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Тържествена промоция за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия 2015 на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 3 юни 2016 г.

Тържествена промоция за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия 2015 на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 3 юни 2016 г.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия