За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет отбелязва Международния ден на руския език – 6 юни

С методически семинар, изложба на книги и  кръгла маса: „Моята професия – руски език“ Варненският свободен университет отбелязва Международния ден на руския език – 6 юни.

Събитията започват в 9:30 в Руския център на университета с методическия семинар на тема „Специфика на преподаването и изучаването на руски език в чуждестранни училища“ с водещ доц. д-р Татяна Корепанова, заместник ръководител на Центъра за езиково сертифициране на Института по руски език  «А.С. Пушкин» /Москва, Русия/.

Час по-късно в университетската библиотека ще бъде официално открита изложба на книги дарени от „Дом русского зарубежья им. А. Солженицына“.

 

 

„Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына“  е уникална институция, без аналог в Русия и в чужбина, съчетаваща функциите на музей, архив, библиотека, научно-изследователски, информационно-издателски и културно-просветителен център. Дейността на Дома е посветена на историческия феномен „руската чужбина“ и е насочена към формиране на фонд от паметници на духовната и материалната култура на емиграцията, а също и към развитие на отношенията и укрепване на връзките със сънародниците извън пределите на Русия.

Домът е създаден през 1995 г. Основатели са най-старото издателство на руска литература в чужбина «YMCA-Press», Руският Обществен Фонд „Александър Солженицин“ и Правителството на Москва. В наше време учредител на Дома е Правителството на Москва, представлявано от Департамента по култура.

Домът не само по статут, но и по своята същност, е музей-архив на Русия в чужбина. В музейната колекция се съхраняват над 18 хиляди експонати. Архивите съдържат повече от 150 фонда, които имат научно- техническо описание и са достъпни за изследователите. Общо там се съхраняват около 90 хиляди експонати. Библиотечните фондове включват над 106 хиляди екземпляра печатни и други видове издания. Архивните, музейните и библиотечните фондове се формират предимно за сметка на многото дарения, получени от емигранти цял свят и техните потомци,  и от сънародници, живеещи в чужбина.

Важно направление в дейността на  „Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына“   е реализацията на програмата за помощ на чуждестранните библиотеки. Програмата е успешно реализирана в над 50 държави  и 120 градове в чужбина.

От 1998 г. досега при финансовата подкрепа на Руския обществен фонд „Александър Солженицин“ и Правителството на Москва на библиотеки са дарени над 400 хиляди книги на руски издателства, включително на издателство «Русский путь», а също и на много други водещи руски издателства: «Наука», Издательство Московского университета, «Искусство», «Вагриус», «Эксмо», «АСТ-Пресс Книга», «Златоуст», «Русский язык. Курсы» и др.

Пореден книжен дар от „Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына“ в размер на 300 книги ще получи Варненският свободен университет «Черноризец Храбър». Дарението е посветено на 25-годишния юбилей на университета.

 

В 11:00 часа в Руския център на Варненския свободен университет студенти и гости ще могат да видят и документалния филм „Посольство на Таганском холме”. След прожекцията на филма ще се проведе кръгла маса под надслов „Моята професия – руският език“.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия