За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” проведоха работна среща с екипа на Societe Generale Експресбанк

В рамките на поредицата от събития, свързани с придобиване на практически умения от студентите и партньорство с бизнес организации от различни сфери на икономиката, студенти от магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” посетиха централата на  Societe Generale Експресбанквъв Варна.

 

 

 

На срещата присъстваха ръководителят на програмата доц. д-р Виржиния Иванова, преподавателят по банково дело и финанси Радослав Къновски, Мария Филипова – младши бизнес партньор „Човешки ресурси“ и Женя Петрова – специалист по подбор на персонала в банковата институция.

 

 

Специалистите от отдел човешки ресурси представиха мисията, целите, дейността на банката. Интересът на студентите предизвика структурата на банката и отделите в нея, както и възможностите за кариерно развитие. Бяха обсъдени необходимите знания и умения при кандидатстване за работа и условията за кариерно израстване.

 

 

Магистрите се запознаха с изградения лидерски модел на банката, който включва ключови понятия като екипен дух, отговорност, иновация, ангажираност. Част от дискусията беше и интерактивна игра, в която всеки студент и преподавател представи бъдещото си кариерно развитие с морски символи - плавателен съд, море, прогноза на времето. Посредством символи студентите представиха своите цели и изградиха екшън план за постигането им. Експертите направиха анализ на успешното целеполагане и поведенчески модели.

 

 

Семинарът завърши с представяне на възможностите за стажантски програми и свободни работни позиции. Обсъдени бяха и предстоящите посещения на експерти от банката в лекционните курсове на магистърската програма Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, както и участието на финансовите експерти в новата образователна  платформа SmartFuture.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия