За ВСУ "Черноризец Храбър"

Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова бе отличен с паметен медал на Федералната агенция “Россотрудничество”

Представителят  на „Россотрудничество“ в България и първи секретар на Посолството на Руската федерация у нас г-н  Сергей Смитюшенко поздрави  преподавателския състав и студентите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от името на техните колеги от научно-студентската общност на Русия по повод 25-годишнината от създаването на висшето училище и налагането на високи стандарти във висшето образование в България.

В юбилейната за университета година Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н.Анна Недялкова бе удостоена с паметен медал «За развитие на руско-българското хуманитарно сътрудничество».

 

 

Наградата е знак на признание за високия рейтинг на университета в европейското образователно пространство и дългогодишните партньорски отношения с руски академични и културни институции.

Федералната агенция „Россотрудничество“ е създадена през септември 2008 г. с Указ на Президента на Руската Федерация. Тя реализира проекти, насочени към укрепване на международните връзки  и тясно сътрудничество в хуманитарната сфера.  Дейността на „Россотрудничество“ цели преодоляване на културните бариери, негативните стереотипи и други препятствия в развитието на международното сътрудничество. По линия на Представителството на „Россотрудничество“ в България се провеждат научни, обществено-политически семинари и конференции, театрални спектакли и концерти, фестивали на руската песен, конкурси за детски рисунки, презентации на книги и други събития в подкрепа на руския език.

 

 

Варненският свободен университет е организатор на много научни форуми с участието на известни образователни и научно-изследователски институции от Русия.  Активно се осъществява обмен на студенти и преподаватели.  Руският център на университета е информационно-ресурсна, научна, квалификационна и творческа площадка. Водещи руски учени в областта на психологията, международните отношения, правото, архитектурата и строителството, икономиката и публичната администрация са сред лекторите на университета в бакалавърски, магистърски  и докторски програми.

 Високото отличие беше връчено на Президента на Варненския свободен университет в рамките на официалните тържества по повод 25-годишнината на висшето училище. Тя е признание за личния принос на проф. Недялкова за развитие на руско-българското хуманитарно сътрудничество.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия