Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Електронните инструменти в съдебното изпълнение

Новостите в електронизацията на процеса на съдебното изпълнение бяха представени в рамките на проведените на 29 май и 12 юни 2016 г. семинари на тема „Електронни инструменти в съдебното изпълнение”.

 

Обучението, съобразено с европейските норми за съдебно обучение е  организирано от катедра „Информатика и икономика“ в партньорство с Асоциацията на държавните съдебни изпълнители и Камарата на частните съдебни изпълнители. Лекторите запознаха съдебните изпълнители от страната с новостите в електронизацията на тяхната дейност. Преподавателите от катедра „Информатика и икономика“ и представители на фирми от IT-сектора изложиха новостите в електронизацията на процеса на съдебното изпълнение, интеграцията между деловодните и финансови потоци и представиха една от новите възможности за електронен достъп до делата. Участниците в семинарите получиха  сертификати за проведеното обучение.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия