За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ бе домакин на заседанието на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ бе домакин на заседанието на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, което се проведе на 17 юни във Варна.

 

 

Съветът на ректорите под председателството на проф. д-р Любен Тотев обсъди нормативните промени, свързани с висшето образование и критериите за качеството на образованието, които до 2020 година ще са определящи за държавната субсидия за университетите. Предстои да се уеднаквят изискванията за отделните специалности и да се усъвършенства рейтинговата система. В рамките на заседанието бяха обсъдени и други актуални проблеми.

 

 

В зала 3 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет освен президенти, ректори и представители на ръководствата на висшите училища в страната присъстваха и заместник министрите на образованието и науката проф. Иван Димов и Красимир Киряков, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. дфн Боян Биолчев и директорът на дирекция „Висше образование“ в МОН доц. Мария Фъртунова.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия