Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Демокрацията в зоната на риска

С доклад на тема „Демокрацията в зоната на риска“ президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова откри лятната научна сесия на Юридическия факултет. В духа на традиционното за университета събитие, което актуализира научното знание във важни области като правото, сигурността и психологията, проф. Недялкова направи обзор на характеристиките и рисковете на глобалната среда. Пред препълнената зала 2 на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър“ тя открои провалите на свободния пазар и промените в архитектурата на глобалния социум като едни от важните тенденции в глобалното развитие. Проф. Недялкова се спря на спецификата на обществения сектор и модела на трансформация „свят без граници – свят без правила“. В условията на глобална власт и потискащо локална политика е важен балансът и търсенето на интердисциплинарни решения на проблемите, категорична бе проф. Недялкова.    

Сред гостите на научното събитие бяха зам.-кметът на община Варна г-н Пейчо Пейчев и г-н Емин Пехливан –  директор на Централната противопожарна служба в Анталия, възпитаник на Варненския свободен университет.

    

 

В рамките на трите научни конференции: „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”, „Промени в средата за сигурност”, „Приложна психология - възможности и перспективи” и кръглата маса “Седемдесет години от обявяването на България за Република”, които ще продължат до 25 юни ще бъдат представени над 150 пленарни доклада на участници от България, Украйна, Турция, Гърция и Русия.

 

 

С въвеждащ доклад на тема „За Републиката“ в конференцията участва проф. д-р Георги Близнашки - служебен министър-председател на Република България (6 август 2014 – 7 ноември 2014) и преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Проф. Близнашки говори за същността и идеята за република в исторически и правен план, като се спря на конституцията и нейната роля за утвърждаване на републиканската концепция за свобода и гражданско общество.

Седмата лятна научна сесия продължи работата си с кръгла маса “Седемдесет години от обявяването на България за Република” с модератор – проф. д.с.н. Стефка Наумова. Форумът представи равносметката след 70 години от обявяването на България за република, Властовите предизвикателства пред рефендума от 1946 година, юридическият термин „национална сигурност“ в контекста на неговото систематично и функционално място в Конституцията на Република България, въпросът за „границата“ между криминалистиката и наказателнопроцесуалната наука, корупцията - заплаха пред националната сигурност и др. Автори на пленарните доклади са доц. д-р Емилия Сидерова, проф. д.ист.н. Стефан Симеонов, проф. д-р Петър Христов, проф.д.ю.н. Йонко Кунчев, Светослав Наумов, Кръстю Георгиев, Станимир Трифонов, Валерия-Тереза Дончева и ас. д-р Галина Ковачева.

Паралелно с кръглата маса стартира и пленарната сесия на Петнадесетата научна конференция „Приложна психология - възможности и перспективи”. В нея участват познати имена като Павел Александров, Толя Стоицова, Людмил Георгиев. В обсега на вниманието на научния форум са  психологическото обяснение в огледалото на човешката индивидуалност, психологията, културата и субкултурата, психологическото познание и образование – между илюзиите и реалността, смисълът и  предизвикателствата пред психологията на настоящето, адаптивните статуси на идентичност в зависимост от социалния контекст и бърнаут-синдрома в трудовата здравна психология в България.

 Научната конференция „Промени в средата за сигурност” смодератор проф. д-р Евгени Манев представи различни гледни точки, свързани с Глобалния свят и въпросите на локалната национална сигурност (д-р Петр Кузнецов), концептуалната, институционална и ценностна криза и сценариите за бъдещо развитие на Европейския съюз (проф. д-р Хр. Георгиев, НБУ), приоритетите на отбранителната политика (проф. д.и.н. С. Димитрова, проф. д-р М. Петрова, доц. д-р Цв. Маркова, НВУ, ВТУ), променената среда за сигурност и конкурентноспособността на обучението в професионално направление „Национална сигурност“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ (проф. д.ис.н. Ст. Симеонов, ВСУ), сигурността на социалната организация (проф. д-р Е. Манев УНИБИТ).

 

Работата на Лятната научна сесия продължава на 25 юни с работа в тематичните секции на трите научни конференции  е планирана научната конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна”,„Промени в средата за сигурност” и Петнадесетата научна конференция „Приложна психология - възможности и перспективи”.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия