За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет стартира магистърска програма „Управление на образованието“

Варненският свободен университет стартира магистърска програма „Управление на образованието“. Магистърската програма ще обучава мениджъри в сферата на образованието. Тя е адаптирана към потребностите на сектора от висококвалифицирани управленски кадри. Обучението в нея е 3 семестъра, като акцент е поставен върху придобиването на знания и практически умения в областта на образователния мениджмънт, управлението на персонала, психологията и управлението на стреса, маркетинговите подходи и използването на съвременни информационни технологии, развитие на лидерски и предприемачески умения и др.

Програмата стартира на 5 ноември 2016 година, в задочна форма на обучение. В нея могат да кандидатстват завършили ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от всички професионални направление.

За допълнителна информация: тел. 052 355 106 и http://ksp.vfu.bg/magistar/

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия