Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Международна образователна програма «Качество на висшето образование в контекста на международното сътрудничество» започна във ВСУ

От 19 до 26 юли 2016 г. Руската обществена организация «За качествено образование» съвместно с Варненския свободен университет «Черноризец Храбър» и с подкрепата на Комисията по въпросите на качеството на образованието при Съвета за младежки дейности  на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация провежда Международна образователна програма «Качество на висшето образование в контекста на международното сътрудничество».

Това е още един интересен научен форум, провеждан в юбилейната за Варненския свободен университет година.

Програмата е посветена на въпросите за развитие на международното сътрудничество в общото пространство на европейското висше образование, обсъждането на нови възможности и форми за взаимодействие между образователните организации за висше образование в областта на обмена на студенти, научното сътрудничество и реализацията на съвместни проекти и програми.

В рамките на програмата се планира разглеждане на модела на организацията на образователния процес, съответстващ на новите образователни стандарти, разработени въз основа на подписаните от министрите на образованието на страните-участници в Европейското образователно пространство „Стандарти и препоръки за гарантиране качеството на висшето образование в Европейското пространство“ /гр. Ереван 14-15 май 2015 г./.

Експерти на програмата ще бъдат представители на руски и международни обществени организации, практикуващи специалисти по реализацията на ESG, представители на експертната общност на Русия и България, Генералното консулство на Русия в гр. Варна и Россотрудничество.

Участници в програмата са ръководители на структурните отдели на висши училища, представители на професорско-преподавателския състав, отговарящи за международното сътрудничество и реализацията на международни проекти, качеството на образование, международното признаване на образователни програми.

Варненският свободен университет ще представи своя опит в реализирането на политики за поддържане на качеството на образованието.  Като експерти в  програмата ще  се включат проф. д-р Павел Павлов, проф. д-р Галина Шамонина, доц. д-р Елеонора Танкова и доц. д-р Галя Момчева. Те ще запознаят участниците с  българския опит за повишаване качеството на образованието в европейски контекст, руския език като език на международното образование във Варненския свободен университет и новия модел на ВСУ и медийни партньори за образователна технология Smart Future. Целта на проекта Smart Future  е да представи иновативни подходи за въвеждане на нови технологии в образователния процес и нови начини за трансфер на ползите от медиите към образованието и обратно.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия