Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет отново е домакин на най-популярните форуми за млади русисти в Европа

VIII Международна квалификационна школа «Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд» ще се проведе от 22 до 26 август 2016 година в Руския център на ВСУ «Черноризец Храбър». Тя е организирана от Варненския свободен университет с подкрепата на Фонд «Руски мир».

 

 

Като един от най-успешните проекти на Варненски свободен университет и фонд "Руски мир", настоящата школа е посветена на 25 годишнината на висшето училище.

 

Проектът стартира през 2009 г. - в годината на откриването на Руския център в университета. Школата има вече 8 издания и е една от най-известните в Европа методически школи за млади преподаватели. От 2009 г. тя заема достойно място в научния календар на България, а от 2011 г. се превръща в един от най-популярните форуми за млади русисти в Европа.

 

Международната школа е обявена за проект на годината на Асамблеята на Фонд «Руски мир» за 2015 г. Свидетелство за нейния авторитет и значимост е подкрепата на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ).

 

Последните три издания на Школата са част от плана за дейности на МАПРЯЛ. Форумът се провежда и с подкрепата на община Варна, Генералния консул на Руската Федерация във Варна, представителството на Россътрудничество в България и сдружението с нестопанска цел «Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура» (БНМПРЕК), както и с подкрепата на Национално издателство «АзБуки» при Министерството на образованието и науката на Република България - медиен партньор на Международната квалификационна школа във Варна.

 

За осем години повече от 400 русисти са усъвършенствали своята методическа подготовка.  Водещи европейски университети изпращат свои студенти за участие в методическата школа. Варненският свободен университет приема участници от Белорус, България, Унгария, Гърция, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Украйна, Чехия и Естония.

 

 

Традиционна особеност на школата е уникалното съчетание на теория и практика: лекции на водещи учени в областта на обучението по руски език като чужд в съчетание със семинари-практикуми и майсторски класове на учени и експерти.

 

Научната програма отговаря на изискванията на новата образователна парадигма, в която акцентът е свързаното с културата и ориентираното към личността тип обучение. Именно тя насърчава разработването на нови учебни технологии и тяхното прилагане в практиката на преподаване на руски език като чужд.

 

Всички занятия водят до една обща цел - да се демонстрират възможностите за използване на съвременните учебни технологии в практиката на преподаване на руски език като чужд. Кръгът от теми на лекциите, майсторските класове и и кръглите маси е доста широк.

 

Като ключова тема на школата  може да се определи използването на иновациите в обучението по руски език като чужд.

 

 Конкурентните предимства на Школата, които са създали нейния стабилен научен авторитет и обуславят постоянния интерес и участието на много български и чуждестранни слушатели са:

  • Единствената в Европа чисто методическа школа в областта на преподаване на руски език като чужд за начинаещи преподаватели.  
  • Актуална научна програма, насочена към прилагането на съвременни педагогически технологии в обучението по руски език.
  • Привличане на водещи руски специалисти, по чиито учебници се обучават русисти в целия свят.
  • Сертифицирано обучение. Сертификати са получили вече 400 участници, от тях 215 чужденци, които вече преподават руски език в училищата и университетите на своите страни. 
  • Методическият курс се признава в европейските университети и за него се присъждат кредити.
  • Единственият проект, който се реализира в сътрудничество с редица руски центрове. Ние популяризираме нашия опит в тази област сред  повече от 100 руски центрове в света.
  • Школата е обявена за проект за  2015 година на  Фонд «Руски мир».

 

Школата – това е обмяна на опит, мисли, идеи и открития, това е търсене на отговори на трудни въпроси, това е умение да представиш своите интереси и активно участие в научните дискусии. Слушателите обсъждат най-сериозните и актуални проблеми, отнасящи се не само до иновациите в методиката на преподаването на руски език като чужд, но и в областта на лингвистиката, културологията и много интердисциплинарни проблеми, чието познаване ще им помогне да формират собствена професионално-личностна позиция, да намерят индивидуален стил на педагогическо общуване и да изберат креативни методи на преподаване.

 

Проф. д-р Галина Шамонина

Ръководител на проекта

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия