Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Время говорить по русски!

Осмата международна квалификационна школа за съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд стартира на 22 август във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Събитието се провежда в рамките на международен проект на университета с фонд "Русский мир". За осма поредна година фондът подкрепя усилията на Варненския свободен университет, насочени към повишаване на методическата подготовка на младите хора на прага на тяхната професионална реализация като учители по руски език.

 

 

Този форум съвпада с основните акценти в мисията на Варненския свободен университет, сподели президентът проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Нашата мисия е новият образователен модел и аз съм убедена че той се създава именно тук, чрез използването на съвременните технологии, мобилността и създаването на отворена система за младите хора.

  

 

Събитието се провежда с подкрепата на Община Варна, Генералното консулство на Руската Федерация във Варна, Россътрудничество, Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура и Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" към Министерството на образованието на Република България.

 

 

Традиционно интересът на младите хора към форума е голям. Тази година в Международната квалификационна школа участват представители на 11 университета от Русия, Сърбия, Беларус, Унгария, Румъния, Молдова, Полша и България. В рамките на пет дни Варненският свободен университет се превръща в средище на руския език и култура за студенти и преподаватели от Европа.

Акцент в програмата са съвременните методи и технологии в обучението по руски език и личностно ориентираният подход. В нея са предвидени лекции, кръгли маси и майсторски класове с участието на преподаватели от Института за руски език и култура на Санкт-Петербургския държавен университет, Руският държавен педагогически университет „Александър Херцен“, както и известни български специалисти.

 

 

В рамките на откриването на школата приветствие поднесе изпълнителният директор на представителството на Россотрудничество в България – Павел Владимирович Журавлев, който определи Варненският свободен университет като една от най-динамичните площадки за развитието на технологиите и международното младежко сътрудничество.  

От името на Генералното консулство на Руската федерация във Варна, поздравление към участниците в Школата поднесе секретарят на консулството Александра Дергачева. Сред официалните гости на откриването бяха и г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна, г-жа Стоянка Почеканска – главен експерт в Министерството на образованието и науката на Република България, директори на средни училища с изучаване на руски език от Варна.

 

 

От името на ректорите на висшите училища – участници във форума, приветствие поднесе проф. д.пед.н. Леонид Московкин от Санкт-Петербургския държавен университет.

 

 

Международната квалификационна школа е доказала своите предимства като единствената методическа школа в Европа за млади филолози, която предлага актуална научна програма, насочена към прилагането на съвременните педагогически технологии в обучението по руски език. За нейното осемгодишно съществуване сертифицираните участници са 400.

В първия ден от програмата на форума бяха проведени две кръгли маси с лектор проф. д-р Галина Шамонина -  „Младите русисти – важна част от руския свят“ и „Методическа идея: „Вкусовете се различават“ или как да работим с фразеологизмите в национална аудитория“.

 

 

Денят завърши с лекцията на проф. Московкин „Продуктивните иновационни технологии в обучението по руски език като чужд“.

 

 

Във втория ден от работата на международната школа за участниците са предвидени майсторски клас на доц. д-р Надя Чернева - „Поликултурното образование и международния тренинг – състояние и перспективи“, посветен на основни аспекти от теорията и практиката на  интеркултурното образование и обучение в контекста на глобалните процеси, лекция на проф. д.ф.н. Валерий Ефремов  - „Руският език в съвременния свят“ и майсторске клас на проф. д.пед.н. Леонид Московкин - „Методическа игра „Да напишем учебник“.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия