Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

IX Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 2016“ ще обсъди актуални за бранша теми

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ отново е домакин на Международната научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения - 2016“, която ще се проведе от 15 до 17 септември 2016 г. Нейни организатори са Научно-техническия съюз по строителство в България, Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Съорганизатори: Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”, Фондация „ЕВРИКА“ и Териториалната организация на научно-техническите съюзи във. Варна. Медиен партньор е вестник „Строител”.

В научния форум ще участват студенти, докторанти, учени и представители на бизнеса от България, Великобритания, Италия, Полша, Гърция, Македония, Русия, Сърбия, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Румъния, САЩ и др.

Сред темите, които ще бъдат разгледани в рамките на форума са новите материали и технологии в строителството, постиженията в конструктивното проектиране и строителството, теоретичните и експерименталните изследвания в областта на конструкциите, сеизмичната механика и сеизмично инженерство, софтуерните програми за проектиране, реконструкцията и усилването на строителни конструкции и съоръжения, хидротехническите съоръжения, фундирането на сгради и съоръжения, законодателството и нормативна база и проблемите на проектирането по Еврокодове.

Официалното откриване на IX  Международна научна конференция е на 15 септември (четвъртък) 2016 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.  

 

  

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия