Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Новата магистърска програма „Данъчен и митнически контрол” на ВСУ “ Черноризец Храбър" предлага възможности за перспективна реализация в област Смолян

Стартът на новата магистърска програма на Филиал Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – „Данъчен и митнически контрол” беше даден на 5 септември 2016 г.

Директорът на филиала д-р Анелия Пържанова официално откри магистърската програма, която е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на икономиката, финансите, управлението на службите за данъчен и митнически контрол, данъчното и митническото облагане на икономическите агенти, митническите режими и процедури, данъчната и митническата политика на ЕС и най-вече в областта на данъчния и митническия контрол.

Основната цел на обучението е студентите да бъдат добре теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането на митническата и данъчна администрация в областта на упражнявания от нея контрол.

         В магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиал Смолян ще се обучават 56 студенти. Поради изключително големия интерес към нея, ще бъде обявен и втори прием.

 

 

         Заместник-ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър”
проф. д-р Теодора Бакърджиева поздрави студентите от името на Президента на ВСУ
проф. д. ик.н. Анна Недялкова и Ректора – проф. д.пс.н. Галя Герчева.

        „Създаването на магистърска програма с такава област на компетенция е от изключително значение за този регион. Искам да изразя своето задоволство, че се подкрепя инициативата на Варненски свободен университет заедно да започнем да развиваме ключовите приоритети на този регион, в съответствие с иновативната стратегия за интелигентна специализация. Това, че сте първи випуск на тази програма, поставя пред вас много ангажименти и отговорности – да положите една стабилна основа, като изградите стойностен професионален капацитет и експертен опит, за да защитите имиджа на Варненския свободен университет като престижна и иновативна образователна институция”, посочи проф. Бакърджиева и пожела успешен старт на всички магистранти.

 

 

         Заместник-областният управител г-н Андриян Петров поздрави ръководството на университета, преподавателите и студентите:  „Радвам се, че работим съвместно, че си протегнахме ръка местна, държавна власт и представителите на този университет. Образованието е част от икономическото развитие на област Смолян. Колкото повече студенти са в нашия край, за да учат тук, толкова повече той ще просперира. Специалисти, като вас, ще бъдат необходими,  перспективи за работа има, и това е една от основните цели, към които ние, като представители на правителството, се стремим да реализираме.”  В заключение г-н Петров пожела на студентите да полагат усилия и желание, за да завършат успешно своята магистратура и да намерят своята реализация.

         Главният секретар на Агенция „Митници” – г-н  Цветан Мадански, който е и част от обучителния процес, като представител от практиката, се обърна към студентите с думите: „Аз не съм тук, като главен секретар,  аз съм тук, като вашия преподавател. Тук съм, за да ви дам знания. Искам след приключването на този курс да излезете обогатени със знания, със самочувствие.  Пожелавам  Ви успех и вярвам, че ще работим заедно за бъдещето на този регион.”

         Доц. Ива Монева – ръководител на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” също поздрави студентите и ръководството, след което започна и същинския обучителен процес.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия