Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Успешно приключи майсторският клас „Финансиране на стартиращ бизнес“

Каква е причината едва 10% от Startup-ите да са успешни, как да изградите своя персонален брандинг в професионалните социални мрежи, какво означават популярните понятия „краудсорсинг“ и „краудфаундинг“, до колко националността на хората е определяща в предприемачеството и може ли една организация да се развива успешно без иновации – това са само част от въпросите, на които отговориха лекторите в проведения на 10 и 11 септември във Варненския свободен университет майсторски клас „Финансиране на стартиращ бизнес“.

 

 

 

Като поредното доказателство за въвеждането на новия образователен модел на университета определи събитието деканът на факултет Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова.

Официалният старт на майсторския клас бе даден от заместник-ректора по международна дейност, проекти и технологично развитие проф. д-р Теодора Бакърджиева. Тя поздрави участниците от името на президента на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова и ректора – проф. д.пс.н. Галя Герчева.

 

 

В майсторския клас „Финансиране на стартиращ бизнес“ взеха участие повече от 60 студенти и преподаватели, чрез видео връзка в него се включиха и участници от филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в град Смолян. 

 

 

Израелските учени  проф. Ели Мирон и проф. Гилад Равид от Университета Бен-Гурион в Израел са сред познатите на варненската аудитория лектори по теми като иновации, предприемачество, стартиращи бизнеси, управление на знанието, бизнес ангели и облачни технологии.

Пълния запис на майсторския клас и впечатленията на лекторите от дългогодишното партньорство с Варненския свободен университет ще публикуваме съвсем скоро на сайта и в социалните мрежи.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия