Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Лекции „на терен“

Важен елемент от обучението на студентите от специалностите "Строителство на сгради и съоръжения" и "Пожарна безопасност и защита на населението" е практически насоченото обучение. Студентите разработват курсови задачи и курсови проекти по редица базови и специални дисциплини по теми, съобразени с реалните потребности на бизнеса. Участват в семинари, провеждани съвместно с водещи фирми в областта на строителството. Реализират своите научни и творчески търсения, обменят знания и опит с други колеги и специалисти от страната и чужбина чрез участие в традиционно провежданите във факултета семинари, конференции, конкурси и творчески работилници.

 

 

На 10 септември студентите проведоха лекции на терен участваха, организирани в партньорство с една от водещите български строително-инвестиционни компании с 25-годишен опит и множество реализирани проекти – "Планекс холдинг" АД. 

 

 

Студентите посетиха три обекта в различен етап на строителство – емблематичния стадион Варна, апарт-хотели „Мираж“ и „Вероника“ в к.к. „Слънчев ден“ и жилищен комплекс от затворен тип „Акварел“.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия