Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

"Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще"

Презентация на тема „Процеси за оценка на устойчивото строителство“ се проведе на 13 септември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Събитието е част от инициативата на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ - "Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще".

Лекторът Златина Събева, BSc( Hons)  MRICS е управляващ партньор в консултантска компания Excellgate,  има 13 г. опит в областта на недвижимите имоти като експерт-оценител на недвижими имоти и устойчиво строителство. Член е на Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) и експерт оценител по метода за оценка на устойчиво строителство BREEAM®.

Тя представи основни дефиниции в устойчивото строителство и развитие, както и добри практики и принципи при оценка на устойчиво строителство.

“Бих искала да изразя моите адмирации към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“,  за възможностите, които предоставя на своите студенти за получаване на информация и повече познания в областта на устойчивото строителство. Единствено тук в учебния план на специалността "Строителство на сгради и съоръжения" е включен модул учебни дисциплини, запознаващ бъдещите строителни инженери със системите за оценка на устойчиви сгради.“, коментира лекторът Златина Събева.

Събитието е анонс за курса за професионална квалификация, който ще стартира през месец ноември 2016 г. на тема: „Приложение на международните стандарти за оценка на недвижими имоти и устойчиво строителство" с лектори  български и чуждестранни експерти.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия