Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти на Варненския свободен университет завоюваха първи места на V Европейски студентски фестивал

Студентският отбор на ВСУ  «Черноризец Храбър»  участва в V  Европейски студентски фестивал „Друзья! Прекрасен наш союз!“, организиран от Фонд „Русский мир“. 

 

 

Нашите студенти  се състезаваха с отборите на 30 европейски университета от 15 европейски държави.   Макар че не са филолози, за тях руският език е не само в език на бъдещата им професия, но и в безценна придобивка, даваща възможност за срещи и нови запознанства, пътувания и приятелства. Чрез своя Руски център ВСУ осигурява много добри възможности за изучаване на руски език. Не е случаен фактът, че през 2015 г. именно отборът на ВСУ  спечели Купата на победителите на IV Европейски студентски фестивал

Програмата на V Европейски фестивал тази година беше много интересна и наситена с изненади и предизвикателства. Тя бе посветена на 2016 – годината на руското кино.

В отбора на ВСУ бяха включени студенти от трите факултета на университета. Халиф Гильов - студент от Факултет „Международна икономика и администрация“ достойно представи отбора в  „Интелектуалния ринг“ - конкурс за капитаните на отборите. Кристина Христова, талантливата наша студентка от специалност „Хореография“, носителка на много награди от музикални конкурси представи ВСУ в музикалния конкурс и завоюва първо място в него. Едни от най-артистичните участници на фестивала бе Александър Иванов, студент от специалност „Психология“. Христо Русев, известен фоторепортер и студент в специалност «Международни отношения и право» участва активно в конкурса за репортажна фотография, за който получи специална диплома за «Лучшая репортажная фотография». По въпросите на граматиката и историята на световните фестивали на младежта и студентите заехме също едно от първите места, благодарение на знанията на Олександър Ингор – студент в специалност „Международни отношения и право“ и стипендиант на Руския център на ВСУ.

Тази година визитката на отбора на  ВСУ беше представена чрез ключовата дума «ВАРНА»: В – ВЕСЕЛИ, А – АКТИВНИ, Р – РОМАНТИЧНИ, Н – НАХОДЧИВИ, А – АРТИСТИЧНИ и завършваше с мотото на нашия университет: «Във Варна започва морето на вашите мечти!».

Участници във фестивала бяха наградени с паметни дипломи и станаха номинанти за отбора на Фонд „Русский мир“ на Световния фестивал на младежта и студентите, който ще се проведе през 2017 г. в гр. Сочи, Русия.

Ръководителят на отбора проф. д-р Галина Шамонина получи   паметна диплома на фонд «Русский мир» за достойното участие на студентите на ВСУ, връчена от председателя на журито на фестивала Владимир Литаренко.

Отборът на ВСУ беше отличен с три дипломи.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия