Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Бизнесът трябва да инвестира в киберсигурност

Студентите и преподавателите от магистърската програмата по киберсигурност от ВСУ „Черноризец Храбър“ бяха едни от първите специалисти, които се запознаха с Националната стратегия за киберустойчивост на България. Това стана по време на семинар посветен дигиталната сигурност, който се проведе във ВСУ.

 

Документът за киберустойчивост беше приет от българското правителство през юли тази година. Основните мерки и действия, които произтичат от него бяха представени от националният координатор по въпросите за киберсигурността и киберотбраната към Министреството на отбраната  д-р Георги Шарков.

 

 

Един от основните изводи, които се наложи по време на дискусиите беше, че бизнесът в нашата страна трябва да обърне сериозно внимание на киберсигурността и да модернизира системите си за управление и контрол, за да изключи възможни загуби. Това се налага от интензивния живот в дигитална среда, който е част от нашето ежедневие. Мерките изискват инвестиции за обучение и допълнителна квалификация на кадри, а в много случаи и инвестиции в нова техника.

 

„България е първенец в Европа по отношение на стратегията за киберсигурност, която сега включва и киберустойчивост, това е свързано и с по -високото ниво на IT култура у нас“, заяви д-р Георги Шарков. Той обърна внимание и върху това, че нивото на киберхигиена у нас не е високо и голяма част от интернет потребителите не могат да разпознаят дори елементарни атаки или вируси. На национално ниво страната ни изпълнява изискванията на европейската директива за мрежова информационна сигурност, а средствата, предвидени за мерките са залегнали в бюджетите на държавните ведомства.

 

Ежедневно сме свидетели на резултати от кибер атаки, които са сериозен фактор в развитието на икономическия и политически живот. Българските фирми, дори малкия и среден бизнес не са изолирани и също стават жертви. Ето защо мениджърските екипи на всички нива трябва да придобият необходимия капацитет и умения, за да успеят да противостоят на подобни посегателства. Това налага бързи и адекватни действия, както и създаване на политики за обучение във всички специалности от висшето образование в България.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия