Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Меморандум за сътрудничество и партньорство ще активира академичната общност във Варна за наблюдение върху работата на Апелативния съд

 

Меморандум за сътрудничество и партньорство между Апелативен съд Варна, Икономическия университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” ще бъде подписан на официална церемония утре, 26 октомври 2016 година в 11,00 часа в Заседателната зала на Апелативния съд.

Целта на Меморандума е чрез гражданско наблюдение върху всички категории дела, разглеждани в Апелативен съд Варна, да се създадат условия за повишаване на обществената осведоменост относно съдебните процедури, което ще позволи повече доверие в правораздаването. Наблюдението ще се осъществява като се активира ресурса на академичната общност във Варна и по специално изработена Методика.

Документът ще бъде подписан от председателя на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян, от ректора на ИУ проф. д-р Пламен Илиев и от ректора на ВСУ проф. д.пс.н. Галя Герчева.

Ще бъдат изготвени универсални карти за наблюдение на следните показатели :

• Публичност и прозрачност на съдебните процедури;

• Разбираемост на съдебните процедури;

• Етично поведение на магистратите;

• Достъпност до съдебната среда;

• Ефективност на електронните услуги.

Студентите, които ще осъществяват гражданското наблюдение ще бъдат избирани на принципа за случаен подбор. Наблюдението ще бъде провеждано при спазване принципа на „внезапност”, без предварителен график.

Меморандумът за сътрудничество и партньорство между Апелативен съд Варна, Икономически университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, който ще бъде подписан на официална церемония утре, 26 октомври 2016 година в 11,00 часа в Заседателната зала на Апелативен съд се сключва за срок от 12 месеца.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ:

Уважаеми колеги,

Каним Ви да присъствате на официалната церемония по подписването на Меморандума за сътрудничество и партньорство. Ако отразявате събитието с камери, Ви молим да ги позиционирате в Заседателната зала поне 5 минути преди 11,00 часа, когато е началото на церемонията по подписване.

Веднага след церемонията председателят на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян, ректорът на ИУ проф.д-р Пламен Илиев и ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър” проф. д.пс.н. Галя Герчева ще направят изявление за медиите.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия