Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти на Варненския свободен университет ще участват в гражданско наблюдение на работата на Апелативния съд

 

Варненският апелативен съд подписа меморандум за сътрудничество с Икономическия университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Целта на партньорството е чрез гражданско наблюдение върху всички категории дела, разглеждани в съда, да се създадат условия за повишаване на обществената осведоменост относно съдебните процедури, което ще позволи повече доверие в правораздаването. Наблюдението ще се осъществява по специално изработена методика като се активира ресурса на академичната общност във Варна.

 

Ще бъдат изготвени универсални карти за наблюдение на следните показатели: публичност и прозрачност на съдебните процедури; разбираемост на съдебните процедури; етично поведение на магистратите; достъпност до съдебната среда; ефективност на електронните услуги.

 

 

Студентите, които ще осъществяват гражданското наблюдение ще бъдат избирани на принципа на случаен подбор. Наблюдението ще бъде провеждано при спазване принципа на „внезапност”, без предварителен график.

 

 

 Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н Галя Герчева, сподели, че за университета е чест да бъде партньор в един уникален за България проект. Тя подчерта готовността на академичната общност да се включи в процеса на изграждане на знания, умения и нагласи за формиране на правно съзнание.

 

„Наблюдението ще се реализира посредством изработените критерии за постигане на научни резултати с висока степен на достоверност.“, посочи още проф. Герчева. Тя изрази убедеността си, че проектът и партньорството между трите институции ще бъдат успешни.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия