Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира учебната година на чуждестранните студенти във ВСУ

Започна учебната година за чуждестранните студенти от „Подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка” на Варненския свободен университет. Университетът е привлекателно място за младите хора, което е знак за интереса към последващото обучение в бакалавърските и магистърските програми на ВСУ.

В университета се обучават студенти от над 15 държави, сред които Русия, Украйна, Турция, Казахстан, Швеция, Иран, Нигерия, Пакистан, Филипини и др., като в подготвителния курс най-много са студентите от Пакистан и Турция.

Студентите бяха поздравени от Директора на Департамент „Чуждоезиково обучение” проф. д-р Галина Шамонина и преподавателския екип, които поздравиха студентите за направения от тях избор.

Всеки студент получи малък подарък от университета, както и информационен пакет за подготвителния курс.

 

 

Студентите благодариха за оказаното им внимание и топло посрещане в университета и изразиха готовност за сериозно отношение към изучаването на българския език.

Желанието на студентите е да продължат обучението си най-вече в специалности „Бизнес администрация и мениджмънт”, „Психология”, ”Реклама и връзки с обществеността в образованието и науката”.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия