Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студентска научна сесия стартира на 2 декември във Варненския свободен университет

Студентска научна сесия „Младеж, наука, съвременност” ще се проведе на 2 декември 2016 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Руския център на Варненския свободен университет.

 

 

В нея ще вземат участие близо 50 студенти от бакалавърски и магистърски програми в професионалните направления „Психология“, „Право“ и „Национална сигурност“.

Сред разнообразието от теми на  студентските научни доклади, които ще бъдат представени в рамките на форума, присъстват „Психологически типологии за лидерството“, „Метаюридическа защита на основните човешки права и свободи в контекста на съвременните международни конфликти“, „Същност на професионалния стрес като психосоциално явление“, „Киберпрестъпност – вирусология на заболяването, „Социалната психология за меркантилната страна на любовта“, „Тероризъм“, „Защита на личните данни“, „Индустрията и опазването на околната среда като проблем в съвременното право“ и др.         

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия