Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Трима студенти на Варненския свободен университет с отличия на Община Варна в навечерието на 8 декември

8 изявени студенти ще получат награди от общината за 2016 г. Връчването на отличията ще е на 5 декември.

В раздел "Педагогически науки" еноминиран второкурсникът от специалност „Психология“ във ВСУ "Черноризец Храбър" Александър Иванов.

Третокурсникът от специалност "Информатика и компютърни науки" във  ВСУ "Черноризец Храбър" Георги Спасов ще получи наградата в  област „Природни науки“.

Кристина Христова е номинирана в сферата на изкуствата. Тя е студентка по хореография във ВСУ "Черноризец Храбър" и в момента е III курс.

    

 

Останалите отличени студенти са в областите „Природни науки“, „Хуманитарни науки“, "Социални, стопански и правни науки","Здравеопазване и спорт" и "Сигурност и отбрана". Номинациите са утвърдени единодушно на редовно заседание на постоянната комисия "Наука и образование" към варненския общински съвет.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия