Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Работно посещение на учени от Университета Хасан II в Казабланка

Проф. Мохамед Тахири и проф. Бузекри Тури от Университета Хасан II Казабланка, Мароко са на работно посещение във Варненския свободен университет. В програмата на посещението им, част от проекта за академична мобилност по програма Еразъм +, са включени публични лекции и поредица от работни срещи с ръководството на университета, представители на факултетите, студенти и представители на бизнеса от региона на Варна.

 

 

Проф. Тахири работи в области като  химия, био енергетика и алтернативни енергийни източници, води и околна среда. Публичната му лекция на тема „Стимулиране на иновации (Stimulation to Innovation) предизвика интерес сред студентите от различни бакалавърски и магистърски програми на факултет „Международна икономика и администрация“.

 

 

За сряда, 18 януари, е предвидена публичната лекция на психолога проф. Тури. Тя ще обхване широк спектър от теми в областта на мултикултурните отношения и дефектологията.

 

Варненският свободен университет е единственият университет в България, който подписа договор с университета Хасан II – един от най-престижните университети в Мароко.

 

Осъществяването на успешно академично партньорство е част от стратегията за интернационализация на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и един от успешните модели за създаване на международно конвертируем образователен продукт.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия