Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти естетизират градската среда във Варна

 

Студенти от Варненския свободен университет - бъдещи архитекти, строителни инженери и дизайнери ще разработят различни проекти за облагородяване на пешеходните зони, подлезите и някои знакови сгради в града. С тази идея те поставят началото на студентска лаборатория, която носи името „Варна – град за хората“.

 

„Студентите на ВСУ доказват своята социална ангажираност към града ни и са готови да вложат своя професионализъм и творчество за превръщане на Варна в град за хората“, коментира президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, по чиято идея е създадена студентската лаборатория.

 

В края на миналата седмица студентите обсъдиха идеите си с главния архитект на Варна и с представители на районните кметства. На срещата бяха набелязани проблемните места в града като подлези, дерета и пешеходни зони, върху които бъдещите архитекти, инженери и дизайнери могат да направят планове за промяна.

 

 

 

 

„Трябва да има едно непрестанно подновяване най-малкото на пешеходните зони, т.е. на тротоарите, пътните настилки, зелените пространства. Всичко това създава комлексно влияние върху психологията на човек.“, сподели Мартин Лазаров – студент от специалност „Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

Според студентите и техните преподаватели, във Варна трябва да бъдат изградени повече публични пространства, които да бъдат съобразени с потребностите на хората.

 

„Идеята е да работим за качеството на средата, която ни заобикаля. Да направим града повече за хората, отколкото за автомобилите.", коментира доц. д-р инж. Милена Кичекова – ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

 

На специално създадената Фейсбук-страница на студентската лаборатория, младежите ще събират идеи и предложения и от гражданите за това как биха искали да изглежда Варна.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия