Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с висока оценка за поддържане и управление на системата за качество

 

Успешно приключи процедурата по първия надзорен одит на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015.

 

Въз основа на резултатите от външния одит на университетската система за управление на качеството, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ затвърди позицията си на водещ български университет в поддържане и управление на системата за качество.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия