Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет ще представи своите програми на форум „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие"

Форум „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие" ще се проведе на 21 февруари от 12 до 16 часа в Центъра за кариерно ориентиране – Варна, с адрес: сп. Почивка, сградата на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев", ет. 1.

В рамките на форума Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще представи възможностите за обучение, както и стипендиантската програма „Аз ще уча и ще успея в България“.

 

 

Събитието, което се провежда за първи път във Варна, има за цел за запознае възпитаниците на средните училища и професионалните гимназии в града със специалностите и перспективите, които висшите училища предлагат. „Основната мисия на форума е да организира процеса на прокарване на мост между завършващите средно образование ученици и висшето образование в града. Целта е бъдещите студенти да получат подробна информация относно подготовката, приема и условията за кандидатстване за всички  бакалавърски и магистърски програми, предлагани в нашия град.“ – съобщи Дияна Янева - ръководител на Центъра за кариерно ориентиране.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия