Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Недвижимото културно наследство и енергийната ефективност във фокуса на вниманието на експерти и студенти

Семинар на тема:Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност, който Българският съвет за устойчиво развитие (Bulgarian Green Building Council) организира съвместно с  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се проведе на 24 февруари (петък) от 13:30 ч. в Юнашкия салон във Варна.

 

 

 

Семинарът, който ще представи френския опит в областта на прилагането на мерки за енергийна ефективност на сгради – паметници на културата и предизвикателствата пред енергийно ефективното обновяване на исторически сгради в България, ще постави началото на обучението в новата магистърска програма на Варненския свободен университет „Устойчиво строителство“.

 

 Лектори в семинара са: Катя Самарджич, архитект и урбанист в Министерство на екологията, устойчивото развитие и енергетиката на Република Франция и Тиболт де Ла Лоранси, архитект и преподавател в Екол де Шайо (École de Chaillot), Париж, Франция.

 

Лекцията на арх. Самарджич по темата „От френската национална стратегия до локалните инициативи за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради – паметници на културата“ е с начален час 14:00.

 

 


В програмата от 15:40 е предвидена темата: „Подобряване енергийните характеристики на исторически сгради – холистичният подход в практиката. Представяне на европейски стандарт EN 16883: 2017 "Консервация на културно наследство: Насоки за подобряване на енергийните характеристики на исторически сгради", представена от арх. де Ла Лоранси.


Дискусиите, в които ще участват преподаватели и студенти от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет, архитекти и представители на строителния бранш ще доведат до изготвянето на конкретни препоръки, които BGBC ще представи на отговорните институции с цел изготвянето на успешна национална стратегия за енергийно ефективно обновяване на съществуващите сгради.

 


В рамките на форума ще бъде обявено и заданието за Международния архитектурен конкурс, който ще се проведе през месец май 2017 г. В него ще вземат участие студенти от Русия, Румъния, Италия, Турция и България. Инициативата на Варненския свободен университет ще постави началото на пилотен проект за консервация, реставрация и устойчиво строителство на недвижимото културно наследство в централната градска част.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия